Referenties

Hugo van Belois, milieuadviseur

Referenties

NEN Normcommissie Geurmetingen

Lid  en technisch specialist methoden voor geuronderzoek, mede auteur NTA9065 Meten en Rekenen Geur

Lid en Nederlands afgevaardigde in Europese werkgroepen CEN Olfactometrie en Veldmetingen Geur

NEN logo

FUMO Omgevingsdienst Fryslan

Adviseur/specialist Lucht en Geur in vergunningprocedures en bij toezicht/handhaving

FUMO logo

ODZOB Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

Specialist ontwikkeling nieuwe methode voor effectiever toezicht in geur-overlastsituaties

ODZOB logo

Omgevingsdiensten/Gemeenten/Provincies (meerdere)

Specialist Luchtkwaliteit en Geur, Adviseur Schone Lucht Akkoord, Adviseur Meten en Monitoring lucht en geur

Adviseur/opsteller Geurbeleid, Uitvoering ZZS-dossier

Provincie Gelderland logo

Diverse opdrachtgevers

Second opinion Geuronderzoeken

Opzet en begeleiding van onderzoek of monitoringprojecten lokale luchtkwaliteit en geur