Lucht & Leefomgeving

Van Belois Milieuadvies

Gezonde lucht en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving

Van Belois Milieuadvies biedt advisering over Lokale Luchtkwaliteit en Geur/ Geurhinder, op het raakvlak van Milieu en Ruimtelijke Ordening.

De kwaliteit van de leefomgeving interesseert ons allemaal. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren, het is voor iedereen belangrijk dat de omgeving de ruimte biedt om onze doelen te realiseren en ons leven te leven. Dat willen we als burgers, als recreant, en net zo zeer als bedrijfsleven. Het is aan de overheid de belangen van alle betrokken partijen af te wegen. Opdat de schaarse ruimte in ons land verantwoord en duurzaam gebruikt wordt en de leefomgeving gezond is en blijft.

Van Belois Milieuadvies adviseert en assisteert overheden, bedrijven en ook burgers:

  • vanuit de specifieke kennis en ervaring op lokale luchtkwaliteit en geurhinder
  • in projecten en procedures om een gewenste milieukwaliteit of gebruiksruimte in te vullen of te beheren
  • bij het maken van plannen en beleid om gezamenlijk te bepalen hoe een locatie of gebied het beste in te vullen,

en wat daar bij hoort of voor nodig is aan luchtkwaliteit of geur of ander hinderaspect.