Hugo van Belois

Profiel Hugo van Belois

Van Belois Milieuadvies is het bureau waarmee ik, Hugo van Belois, mijn diensten aanbiedt. Mijn achtergrond is die van Wagenings ingenieur in de  Milieuhygiëne. Voor mij staat die achtergrond voor ‘brede blik’, ‘met de voeten in de klei’: weten hoe het in elkaar zit, oplossingsgericht denken, en van daaruit kwaliteit leveren in praktische adviezen. Kort gezegd: Zorgen dat het werkt!

Lokale luchtkwaliteit en geur/geurhinder zijn mijn inhoudelijke specialismen. Vanaf het begin van mijn loopbaan houd ik me hier mee bezig. Eerst vooral technisch inhoudelijk, meten en rekenen. Wat ik later meer en meer gecombineerd heb met beleidsmatig bezig zijn en als milieukundige werken in de bredere context van ruimtelijke plannen, van gebiedsgericht werken, van omgevingsmanagement.

De werkwijze die bij mij als persoon past, is door creatief denken verantwoorde oplossingen uitwerken en deze in samenwerking te helpen realiseren.